Svakodnevno je političko

Tribina “Civilno društvo bez civilnog društva”

Tribina civilno drustvo cover

Pozivamo vas na tribinu na kojoj ćemo govoriti o ulozi organizacija civilnog društva u Srbiji, odnosu civilnog društva sa državom i sa građanima, i uslovima u kojim organizacije civilnog društva deluju. Tribina će se održati u četvrtak, 28. novembra od 19 časova u Omladinskom centru CK13.

Govore:

Bojana Selaković, Građanske inicijative

Danilo Ćurčić, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11

Dalibor Stupar, novinar portala VOICE

Moderatori: Ozren Lazić i Damir Bojić, CK13

Svedoci smo danas da akteri civilnog društva uzimaju ulogu medijatora u političkom konfliktu, izlažući se u polje koje se često odnosi neprijateljski prema samom civilnom društvu, u polje vlasti. Neophodnost medijacije civilnog sektora u ispostavljanju mera za poštene izbore ukazuje na pogubnost antagonizma vladajuće partije i opozicije, na ugroženost rada civilnog društva i iscrpljenost političke energije građana. Ukoliko je u jednom društvu koje želi biti demokratsko upitan izborni proces, gube se garancije i za nezavisan i slobodan rad civilnog sektora koji teži da bude korektiv države i pogon građana za istrajno učešće u javnim poslovima.

O teškom stanju za rad i udruživanje u civilnom sektoru svedoči platforma Tri slobode koju su inicirale 20 organizacija u cilju očuvanja prostora vlastitog delovanja. Platformom se ukazuje na suženi prostor delovanja civilnog društva usled ugroženosti tri slobode: slobode udruživanja, okupljanja i informisanja. Narušavanjem ovih sloboda stvorena je klima u kojoj vlast delovanje civilnog sektora i nezavisnih medija apostrofira kao antidržavno zbog čega su organizacije civilnog društva žrtve permanentnog institucionalnog, ekonomskog, medijskog i fizičkog nasilja. Uporedo sa stigmatizacijom civilnog društva odvija se uzurpacija javnih sredstava za finansiranje upodobljenih medija i stvaranje paralelnog civilnog društva kroz lažne vladine i partijske organizacije. Radi se o stanju društva gde vlast, kroz ultimatum poslušnosti, kreira svoj narod i proizvodi društvo po meri sopstvenog opstanka.  

Ugrožavanje rada organizacija civilnog društva jedan je od simptoma stagnacije i degradacije demokratskog procesa u Srbiji, što je dovelo do nepoverenja građana u sam proces, institucije, ali i u organizacije civilnog društva. Građani uglavnom ne prepoznaju svoj interes u participaciji u političkom i društvenom životu, obeshrabreni zatvorenošću institucija i vlašću koja ih uslovljava. 

Namera nam je da na ovoj tribini preispitamo uloge i odgovornosti svih aktera u političkom polju od kojih održivost civilnog društva i proces demokratizacije i zavise.

————————

Ovaj program se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.