Verujemo joj – verujemo svim ženama žrtvama seksualnog nasilja!

Verujemo joj

Žene u crnom, Verujem ti, Ženska solidarnost i CK13 organizuju protest “Verujemo joj – verujemo svim ženama žrtvama seksualnog nasilja!” u sredu, 2. februara 2022. godine, od 09h, ispred Palate pravde.

Protest organizujemo na dan početka glavnog pretresa u procesu koji Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv Miroslava Mike Aleksića po optužnici za silovanje i seksualno nasilje.

Miroslav Aleksić je optužen za izvršenje dva produžena krivična dela silovanja, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam polaznica škole glume koje je Aleksić vlasnik.

U svetlu činjenice da je, nakon sprovedene istrage u vezi sa 19 krivičnih dela seksualnog nasilja počinjenih od 2008 do 2020. godine, protiv Aleksića pokrenut krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu, ovaj slučaj je za žene u Srbiji istorijski slučaj za koji se nadamo da će promeniti dosadašnji način postupanja i stavove Viših javnih tužilaštava u celoj Srbiji u pogledu krivičnog gonjenja za krivično delo silovanja, i kada ono nije odmah prijavljeno.

Istovremeno izražavmo uznemirenje povodom odluke suda da suđenje bude otvoreno za javnost, iako je Tužilaštvo predložilo sudu da isključi javnost tokom trajanja glavnog pretresa, radi zaštite privatnosti učesnica i učesnika u postupku. Ovakva odluka suda je u suprotnosti sa dosadašnjom praksom Viših sudova u Srbiji po kojoj su suđenja za silovanje zatvorena za javnost, i u suprotnosti sa Nacionalnom Strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela koju je Vlada Srbije usvojila u avgustu 2020. godine.

Stoga upozoravamo na to da se ovaj postupak sprovodi u društvenoj atmosferi koja većinski podstiče nepoverenje prema ženama koje su preživele seksualno nasilje, dok se javni prostor i poverenje poklanjaju osobama optuženim za nasilje. Ovo vidimo kao simptom društva koje neguje kulturu silovanja i koje je obamrlo za saosećajnost i solidarnost sa žrtvama.

Pozivamo širu zajednicu da se pridruži javnoj solidarnosti sa ženama žrtvama muškog nasilja i udruži u stvaranju širokog društvenog pritiska kojim će se adresirati pitanje kažnjivosti seksualnih zločina i zahtevati adekvatan društveni i institucionalni odgovor. Seksualno nasilje se dešava svuda, i dug je spisak silovatelja.

Tražimo:

  • Od pravosudnih institucija da postupak vode sa posebnom pažnjom za brigu i dobrobit preživelih i svoje poverenje poklone rečima preživelih, a ne nasilnika.
  • Od medija da profesionalno izveštavaju o ovom slučaju i aktivno se uključe u demontiranje kulture neverovanja žrtvama, kloneći se svake relativizacije nasilja i estradizacije i banalizacije iskustvava preživelih.

    Poručujemo:
  • Verujemo Mileni Radulović; Verujemo Ivi Iličić; verujemo svim ženama koje su optužile Miroslava Aleksića.
  • Mislimo na sve anonimne žrtve nasilja.
  • Zalažemo se za kažnjivost seksualnih zločina, kako onih koji su počinjeni prema ženama u vreme takozvanog mira, tako i onih koji su počinjeni prema ženama u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.


    U Beogradu, 01.02.2022.