Tagovi

Demanti za lažne optužbe RTRS

Prenosimo zahtev za demanti koji su danas Radio Televiziji Republike Srpske podnele organizacije UG “Oštra Nula”, UG “Zašto ne”, UNSA “Geto” i Omladinski pokret “Revolt”.

Ovim putem Omladinski centar CK13 izražava punu podršku prijateljskim i saradničkim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, koje su se ovih dana našle na udaru javnog servisa Republike Srpske. I sami smo bili meta ovakvog tendecioznog izveštavanja medija, od samog osnivanja našeg centra, a ponovo smo tome izloženi u prethodnih mesec dana. Želimo da još jednom ukažemo na štetnost i pogubnost ovakvog odnosa vlasti prema udruženjima građana i nevladinom sektoru, koji se neprestano targetira kao neprijatelj i rušilački faktor. Smatramo da javni servisi pre svega moraju raditi u službi građana, a činjenica da je medijska slika u sve lošijem stanju u mnogim zemljama Evrope samo govori u prilog tome koliko je ovaj problem ozbiljan, kao i da se njime moramo još više baviti u budućnosti.

Zahtev prenosimo u celosti:

Na osnovu člana 6. Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i  medijskim uslugama radija koji reguliše pravo na odgovor, tražimo objavu ovog reagovanja, a povodom priloga u centralnom Dnevniku 2 javnog servisa Radio televizije Republike Srpske (RTRS) od 22. juna tekuće godine, koji uređuje Momčilo Ostojić, u kom su iznesene neistinite, tendenciozne i klevetničke tvrdnje.

U prilogu se navodi: “Nakon što smo prenijeli dijelove plana za rušenje Milorada Dodika s vlasti, dolazak kontingenta britanskih obavještajaca, te plaćenih domaćih lica, ali i činjenicu da su pojedinci u Srpskoj i te kako dobro upoznati sa ovim planom – evo novih detalja iz dokumenata obavještajnih službi koji su u posjedu RTRS-a.”, a potom dodaje: “Dio aktivnosti obavlja se preko nevladinog sektora, navodi se u dokumentima, riječ je o organizacijama: “Omladinski kulturni centar”, “Zašto ne”, Omladinski pokret “Revolt”, “Oštra nula” i “Geto”, svi iz Banjaluke”, s ciljem promjena nosilaca vlasti u Republici Srpskoj. Prilog je pripremila Nada Veletić.

Tvrdnje iznesene u prilogu od 22. juna, a koje se tiču udruženja “Zašto ne”, “Omladinski pokret Revolt”, “Unsa Geto” i “Oštra Nula” su potpuno neistinite.

Navodi RTRS-a da se ove organizacije finansiraju “s ciljem promjene nosilaca vlasti u Republici Srpskoj” i njihovo neutemeljeno povezivanje sa “obavještajnim službama”, predstavlja otvorenu zloupotrebu javnog medijskog servisa u svrhe huškanja i stvaranja atmosfere javnog linča prema nevladinom sektoru. Aktivnosti, partneri i donatori svih pomenutih organizacija su javni i transparentni, kao i vrijednosti i ciljevi za koje se zalažu i u skladu sa kojima djeluju.

Isto se ne može reći za javni RTV servis koji je dužan da se u svom radu pridržava načela objektivnosti, nepristrasnosti, objavljivanja istinitih i provjerenih informacija, te da izbjegava sadržaje usmjerene na stvaranje mržnje i netrpeljivosti. Ovi su principi, svi do jednog, prekršeni ovakvim “izvještavanjem” u kom su ove organizacije označene kao “rušitelji ustavno-pravnog poretka” na temelju navodne “dokumentacije obavještajnih službi”.

Osim što su iznesene neistine o radu naših organizacija, u ovom je izvještaju prenesena i netačna informacija da su navedene organizacije “sve iz Banjaluke”, kako je rečeno u ovom prilogu. Organizacija “Zašto ne” se nalazi u Sarajevu, a “Omladinski pokret Revolt” u Tuzli.

U skladu sa gore navedenim, dole potpisane organizacije u potpunosti odbacuju sve tvrdnje iznesene u ovom prilogu i od RTRS traže javno izvinjenje, te objavu demanta sa istom vidljivošću koju je imao originalni izvještaj.

Udruženje građana Oštra Nula

Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista „Geto“ (UNSA Geto)

Udruženje građana „Zašto ne“

Omladinski pokret Revolt

Podeli na:

facebook twitter