Razgovor 01. Sep 17. 16:00

Tagovi

Community arhive: Centar za dokumentiranje nezavisne kulturne scene (Zagreb)

U petak, 1. septembra od 16 časova u okviru Festivala samoorganizovanja, Centar za dokumentiranje nezavisne kulture iz Zagreba će predstaviti svoj rad.

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture je zamišljen i pokrenut kao fizički i virtuelni arhiv otvorenog tipa koji na jednom mestu objedinjuje sve materijale nastale na hrvatskoj nezavisnoj kulturnoj sceni od početka devedesetih godina do danas. Na taj način Centar sudeluje u sabiranju znanja i informacija koje su dostupni javnosti, a koji mogu da služe za dalja istraživanja, analize i tumčenja ovog dinamičnog polja kulturne i umetničke proizvodnje.

Koji je smisao i funkcija nezavisnih i community arhiva?
Zbog čega i kako nastaju?

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Na Festivalu će se govoriti o dosadašnjem radu Centra za dokumentiranje nezavisne kulture sa naglaskom na saradničke principe rada i iskustvo umrežavanja s drugim nezavisnim arhivima i bibliotekama kroz praktičnu razmenu znanja i resursa i zajedničke zagovaračke aktivnosti. Posebno će se istaći društvena uloga community i nezavisnih arhiva, mogućnosti demokratičnog i bottom up arhiviranja i razvoja saradnji između vaninstitucionalnog i institucionalnog polja.

 

 

radionica3

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture je community arhiv nezavisne kulturne scene koji u Zagrebu vode dve organizacije – Kulturtreger (Booksa) i Kurziv (Kulturpunkt.hr).

Centar je otvoren u decembru 2011. godine u prostoru kluba Booksa i od tada radi kao otvoreni arhiv materijala proizvedenih u polju nezavisne kulture u Hrvatskoj, od početka devedesetih godina do danas. Centar prikuplja štampane materijale (knjige, časopise, kataloge, postere, flajere), audio i video materijale (muziku, filmove, dokumentarne snimke, umetničke radove), fotografije, pressclipping i promotivne dodatke proizvedene u polju nezavisne kulture. U Centru se oni čuvaju, digitalizuju i nude javnosti na besplatno korišćenje u istraživalačke svrhe. Centar je u tom smislu jedinstveno mesto informisanja o razvoju nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj. Deo je projekta “Abeceda nezavisne kulture” kojem je cilj beležiti, promovisati i istraživati nezavisnu kulturu u Hrvatskoj. Osim Centra, njegov ključan segment je arhiv usmene istorije nezavisne kulturne scene na portalu Kulturpunkt.hr, a uz ove dve temeljne arhivske delatnosti, u sklopu Abecede sprovode se razne dodatne aktivnosti: organizacija javnih tribina, otvorenih razgovora i izložbi, radijska emisija ‘Abeceda nezavisne kulture’ koja se ostvaruje u saradnji sa Radio Studentom, edukativni programi za organizacije nezavisne kulture, kao i za studente informacijskih nauka i volontere, te umrežavanje s pojedincima i organizacijama civilnog društva na aktivnostima arhiviranja i digitalizovanja materijala, ali i zagovaranja za poboljšanje uslova za rad na dokumentovanju civilnog društva.

Cenar za dokumentiranje nezavisne kulturne scene predstaviće Dunja Kučinac (Kulturtreger).

Podeli na:

facebook twitter