Naša samouprava

Tribina “Učešće građanskih inicijativa na lokalnim izborima – izazovi i iskustva”

Tribina građ inicijative lok izbori

Dana 15. februara 2018. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu održana je tribina pod nazivom “Učešće građanskih inicijativa na lokalnim izborima – izazovi i iskustva”. Na tribini su govorili Vladimir Marović iz Lokalnog fronta iz Kraljeva, zatim Tedoor Celakoski, član platforme Zagreb je naš!, kao i Miloš Injac iz Inicijative Ne da(vi)mo Beograd, dok je moderator bio Ozren Lazić.

Na tribini je bilo reči o tome kako je uopšte došlo do nastanka svake od ovih organizacija, kao i kako je došlo do toga da se one odluče na ulazak u izbornu trku na lokalu. Govornici su se usaglasili da nije dovoljno samo korigovati ili promeniti postojeće vladajuće garniture, već da je neophodan jedan novi politički koncept, zasnovan na mikrosredinama, predvođene širokim spektrom ljudi sa različitih pozicija, okupljenih oko zajedničke ideje da građani mogu da utiču na politiku.

Miloš Injac iz Inicijative Ne da(vi)mo Beograd je pomenuo i to da je i pre otpora spornom projektu Beograd na vodi u glavnom gradu postojalo više manjih žarišta otpora sa sličnom pozadinom, kao i da danas ovu Inicijativu čine mahom ti isti ljudi. Takođe, Injac je pomenuo i mesne forume koji su u međuvremenu pokrenuti, a na kojima građani mogu, osim ukazivanja na probleme, ponuditi i svoja rešenja i ideje, a iz čega je proizašao program Inicijative. On je istakao da se Inicijativa nije okupila radi izbora, oni nisu ni početni, niti krajnji cilj, već samo neka vrsta preseka stanja i usputne stanice, što ne sme da poremeti početni koncept, bez obzira na izborni rezultat.

Teodor Celakoski je istakao da su i u Zagrebu imali velikih problema sa odbojnošću ljudi prema strankama i partijama pa su zato napravili platformu pet srodnih partija, sa strukturom potpuno drugačijom od ostalih. Kao jedan od ciljeva naveo je promenu svesti kod ljudi, koji bi trebalo da shvate da je neophodna visoka participacija što većeg broja ljudi u donošenju bitnih odluka, a kao jedan od najbitnijih ciljeva naveo je to da građani dođu u poziciju odlučivanja o raspolaganju javnim resursima.

Vladimir Marović iz Lokalnog fronta je rekao da su oni, osim njihove FB stranice, pokrenuli i posebnu stranicu nakon ulaska u gradsku skupštinu. Ona je posvećena isključivo aktivnostima u lokalnom parlamentu gde se deli sav materijal sa sednica, kako bi šira javnost imala uvid, ali i mogla da se ukjuči i proces rada.

Klub CK13 bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a u drugom delu tribine razvila se i zanimljiva diskusija između publike i govornika.

Ova tribina je realizovana kao deo projekta “Naša samouprava”, u okviru kojeg se bavimo animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjima kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.